Spotřební daň z lihu

Nákup lihu je zatížen spotřební daní ve výši 285,- Kč za l a. a.

Pro pěstitelské pálení platí, že destilát vypálený z vlastního ovoce v pěstitelské pálenici, je zatížen  spotřební daní pro líh obsažený v ovocných destilátech v pěstitelského pálení ve výši – 143,- Kč za l a.a. Platí omezení na nejvýše 30 litrů a. a. vyrobeného pro pěstitele v rámci pěstitelského pálení ročně. (Podrobnosti viz §4 odst. 6 zákona 61/1997 Sb., v platném znění - toto omezení platí pro společně hospodařící domácnost, tedy pro všechny osoby v dané domácnosti dohromady, nikoliv na každou osobu!)