Spotřební daň z lihu

Nákup lihu je zatížen spotřební daní ve výši 322,50 Kč za litr absolutního alkoholu (l.a.a.).

Pro pěstitelské pálení platí, že destilát vypálený z vlastního ovoce v pěstitelské pálenici, je zatížen  spotřební daní pro líh obsažený v ovocných destilátech z pěstitelského pálení ve výši 162,- Kč za l.a.a. Platí omezení na nejvýše 30 l.a.a. vyrobeného pro pěstitele v rámci pěstitelského pálení ročně (viz. §4 odst. 6 zákona 61/1997 Sb., v platném znění - toto omezení platí pro společně hospodařící domácnost, tedy pro všechny osoby v dané domácnosti dohromady, nikoliv na každou osobu).