Nedoceněná cena slivovice

Pokud máte stále pocit, že naše cena za slivovici je „vysoká“, na následujících řádcích se dozvíte z jakých nákladů vycházíme při jejím stanovování.

Když pomineme veškeré prvotní investice (v řádech milionů) jakými jsou budovy, destilační kolona, skladovací nádrže, stáčecí linka a bezpečnostní prvky, tak základ ceny tvoří tyto položky:

Ovoce

Na vypálení 0,5l se počítá s ovocem v ceně kolem 35,– Kč (jinak řečeno, na jeden litr 50% slivovice potřebujete asi 10 kg ovoce které má hodnotu v průměru 70,– Kč, některé roky i 100,– Kč).

Energie

Pro vypálení jednoho litru spotřebujete 1m3 plynu a bohužel nevím, kolik elektřiny.

Mzdy

Ano, potřebujeme je zrovna tak, jako Vy.

Obaly

0,5l láhev, kterou používáme stojí 7,– Kč včetně uzávěru, etikety a kolek cca 6,–Kč.

Marže

Koncová cena vždy obsahuje maloochodní marži.

Daně

Tohle zapomíná naprostá většina lidí a přitom to tvoří největší část ceny. Platíme vysokou spotřební daň a také DPH (21%).

Dále si k tomu všemu připočtěte...

Pravidelné platby za likvidaci odpadů, výpalků, poplatky EKO-KOMu (za to, že uvádíte do oběhu sklo a papír), atesty slivovice akreditované laboratoři, přeměřování ZEHRu (lihového měřidla) a další každo-měsíční platby... No a pak vám někdo řekne, že je to drahé!